• Szerelmes
  • tavaszi pipa
  • tavasz
  • téli gazdaházi
  • téli meseláda
  • mesutas logó
  • Szemet gyönyörködtető
  • festés
  • Zöldlevél Királyfi
  • Bányatörpe
Meseút

Facebook

Információk

Naprakész információkat keresse 

a Meseút Facebook oldalán!


A kezdőcsomag megvásárolható

Harmónia kávézó és cukrászdában 

Noszvaj 3325 Béke u. 1.

Nyitva: Szerdától - hétfőig 10-18 óráig. szünnap: Kedd

Tel: 06/20-586-68-97 

Vagy

a Rozika Cukrászdában 

Noszvaj Kossuth u 29

Nyitvatartás: a hét minden napján 8-17ig

Tel: 06/30-708-86-19

Ár: 2000ft / család (maximum 6fő)

Kauciónak minimum 2000ft-ot szükséges a kezdőállomáson letenni, ezt a kulcs visszavitelekor visszaadjuk.

Üzemeltető:
Noszvaj Idegenforgalmáért Egyesület

Szakmai vezető:

Tátrai Vanda

Telefon 

+36/20/514-93-55

E-mail:

mesejaro@gmail.com

Mesélj minden nap

 

“A  kisgyermekkorban hallott, majd egyre jobban megismert

mesék a késöbbi sikeres  próbatételek zálogai.

 Így adnak az anyák hamuban sült pogácsát,

 s az apák felszerszámozott lovat gyerekeiknek!”

(Magyar Olvasástársaság)

 

Mire jó a mesehallgatás?

 

A meseúton végigkalandozó gyerekek és szüleik észrevétlenül részesülnek a meseélmény által nyújtott számos pozitív pedagógiai és lélektani adományban, melyek közül csak néhányat szeretnénk itt kiragadni a teljesség igénye nélkül:

A mesehallgatás lehetőséget teremt nyelvünk kincseinek olyan szavak, fogalmak, kifejezések, mondatszerkezetek, nyelvtani elemek megismerésére melyeket ma már csupán a népmesék őriznek

 „ A mesékbe belefeledkező gyermek aktívan mozgósítja emotív és kognitív képességeit. Gondolkodási műveleteket végez: összehasonlít, analizál, szintetizál, ítéleteket alkot, következtet, általánosít. A meseszövegek megalapozzák idő- és térszemléletének kialakulását, megerősítik a távolság, az irány, a nagyság és a forma észlelését. A szinkretikus sémák, a szóingerek aktivizálják előzőleg szerzett ismereteit, emlékképeit, képzeteit. Az emlékanyag újra feltöltődik feszültséggel, és újra hat. A mesét hallgató gyermek gondolkodása, ismeretrendszere az esztétikai élmények, a katarzis hatására bővül és megszilárdul.

A meseélmény gazdagítja a gyermeki személyiséget, formálja az esztétikai, erkölcsi érzelmeket, fejleszti az értelmi képességeket, kibontakoztatja a gyermeki világképet és az anyanyelvi-kommunikációs képességeket. A gyermekek a beszéd talán legváltozatosabb kelléktárát sajátíthatják el a népmesékből. A mesetudat és az empatikus képességek révén megjegyzik a mese jellegzetes nyelvi fordulatait, mondatpaneljeit, szövegrészleteit. Az utánzásos tanulás útján később ezek megjelennek a beszédben, a legkülönfélébb kommunikációs helyzetekben és tevékenységekben. A mese mintát szolgáltat az árnyalt stílusra, a párbeszédre, a tömör mondatalkotásra. Hatása maradandó a szókincs gyarapításában, a kifejezőkészség fejlődésében, a nyelvi illemtan alakulásában. A gyermek számtalan kommunikációs kifejezőeszközt sajátíthat el a népmesékkel való találkozásokkor.”(Dankó)

Oldódnak és kezelhetővé válnak a gyermek számára a szorongások, félelmek, s a mesék archaikus jelképrendszere által egyfajta pozitív megoldókulcsot kap életének nehéz helyzeteihez. Ahogy a szibériai közmondás tartja:

„Ha nem ismered a fákat eltévedsz az erdőben,

ha nem ismered a meséket eltévedsz az életben”

Szeretnénk a meseúton a klasszikus papírjátékokkal az egyszerű minőségi együttlétet támogatni, a szabadidő elektronika mentes eltöltésének egy alternatívájaként megadni a közös meseélmény, az alkotás, a beszélgetés a felfedezés lehetőségét.

A mesékhez kapcsolt fantáziafejlesztő és önismereti feladatok egyrészt sok információt adhatnak a figyelmes szülőnek, másrészt céljuk, hogy elősegítsék az elmélyülést, és fejlesszék a belső képalkotást, hogy gyermekeink, ne KÉPtelenek, de mindinkább KÉPesek legyenek a hétköznapi kihívások sokasodó sárkányaival megküzdeni.